Ikke på lager
-4%
-10%
Ikke på lager
-5%
-3%
-3%
-21%
Ny
-30%
-30%
Ikke på lager

Den helt rigtige plakatstrip / kabelbinder

Vi har valgt en plakatstrip / kabelbinder som er 75 cm lang og udført i et robust plastmateriale. Det er den mest optimale strip til ophængning af plakater hvad enten dine plakater skal hænge i træer, på hegn, i teleskop- eller gitter-lygtepæle. Strippen er udført i et hårdt og solidt men let bøjeligt plastmateriale, der gør den både nem at arbejde med, når du hænger i lygtepælene og holdbar når plakaten er kommet op.

Husk at få brugt partistøtten i år!

Hvis du er medlem af et politisk parti, skal du huske på at du kan bruge dette års partistøtte på valgmaterialer, som for eksempel plakatstrips / kabelbindere, også selvom det ikke er valgår. Køb dem nu, så har du dem klar, når der kommer valg.

Hvad må du når du hænger valgplakater op?

Reglerne for ophængning af plakater er mange og indviklede. Til gengæld er de ens for hele landet. Vi har samlet et overblik over hvad du må og ikke må. Du kan se alle reglerne i detaljer på social og indenrigsministeriets internetside her. (https://valg.sim.dk/partier-og-kandidater/valgplakater/)
 

Hvordan skal valgplakaten se ud?

Din valgplakat skal være ”vejrbestandig”. Det vil sige, at den skal kunne holde til alle slags dansk vejr. Plakatens udformning er i princippet underordnet. Den må bare ikke være større end 0,8 kvm og den skal kunne ophænges forsvarligt. Hvis du ønsker at ophænge en plakat, som er større end dette, skal du søge om tilladelse til dette, hos den relevante vejmyndighed. I praksis er det kommunen eller vejdirektoratet.

Dine plakater skal være forsynet med informationer om kontaktperson eller forenings navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.

Hvornår må du hænge valgplakaten op?

Du må hænge valgplakater op fra den fjerne lørdag før valget fra kl. 12:00 middag. Det vel sige at i forbindelse med kommunalvalget tirsdag den 16. november 2021, må du begynde at hænge plakater op lørdag den 23. oktober kl. 12

Du skal huske at tage den ned igen inden 8 dage efter valgdagen.

Hvor må du hænge valgplakater?

På private veje må du kun hænge plakater kommunale el- og vejbelysningsmaster.

På offentlige veje må du hænge plakater på el- og vejbelysningsmaster, træer, hegn og ting som er fæstnet i jorden. Du må gerne hænge plakater på indersiden af vejbroer over veje, som ikke er motorveje eller motortrafikveje. Plakater må aldrig hænge på ydersiden af en vejbro.

Du må hænge valgplakater i midterrabatter, rundkørsler og midterøer hvis hastigheden er begrænset til 60 km. Eller mindre (dette gælder ikke midlertidige hastighedsnedsættelse)

Valgplakater må ikke hænge på motorveje, motortrafikveje eller tilkørsler eller broer som går over motorveje, motortrafikveje.

Du må aldrig hænge plakater på trafikskilte, trafiklys eller lignende og dine plakater må ikke hænge sådan, at de blokere udsynet til disse. Du må heller ikke hænge plakater på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende

Hvordan skal valgplakaterne hænge?

Valgplakaterne skal ophænges sådan, at de ikke dækker for færdselstavler, vejnavne eller andre officielle markeringer. De må ikke hænge så de forringer trafikanters mulighed for at se i trafikken og de må ikke være til fare for trafiksikkerheden.

Du må selvfølgelig ikke ødelægge noget, når du hænger plakater op, så du må ikke sømme eller skrue plakater op. Det er derfor du skal bruge plakat strips.

Plakaterne skal hænge mindst 0,5 meter fra kørebanen eller 0,3 meter fra cykelsti og 2,3 meter over fortov eller cykelsti. Derudover skal de hænge mindst 1,5 meter under strømførende ledninger.

Hvornår kan myndighederne tage din plakat ned?

Politi og vejmyndigheder har altid ret til at nedtage plakater, som er til umiddelbar fare for andre.

Derudover vil myndighederne kontakte dig og bede dig om at nedtagetage eller rette på valgplakater, som ikke er ophængt korrekt. Hvis du ikke får bragt forholdet i orden inden 24 timer, har myndighederne ret til at nedtage din plakat og du skal som oftest selv betale for dette. Der er umiddelbart ingen regler for, hvor meget de kan tage for det, så det kan nemt blive en ret dyr affære for dig.

Hvis du ikke har kontaktoplysninger på dine plakater, kan myndighederne nedtage plakater, som ikke er ophængt korrekt, også selvom du har oplyst dem dine kontaktinformationer på anden måde.

Når myndighederne har taget dine plakater ned, skal de med det samme kontakte dig og fortælle dig om det. Du vil blive bedt om at hente dine plakater. Hvis du ikke gør dette inden 6 mdr. har myndighederne ret til at smide dem ud eller destruere dem.

Som udgangspunkt skal du eller dine medhjælpere betale for udgifterne i forbindelse med nedtagning og eventuelle skader, medmindre du kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke foregik på din foranledning. Det kan for eksempel være i tilfælde hvor nogen har stjålet din plakat og hængt den op ulovligt for at genere dig.

Vi gemmer cookies, så vi kan sikre den bedst mulige oplevelse for dig.